Evangelische Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt

StadtpfarrkircheCatedrala Evanghelica din Sibiu

 

Catedrala Evanghelica Sibiu

Fatada sudica cu cele sapte timpane
A 3-a adunare ecumenica europeana

Catedralei evanghelice din Sibiu i-au fost atribuite numeroase caracteristici de-a lungul timpului:  într-o notă de călătorie ea este descrisă ca „cea mai remarcabilă construcţie a Sibiului”; savantul sibian Emil Sigerius a denumit-o  „o adevărată casă memorială” a saxonilor din Transilvania. Astăzi ea reprezintă însă mult mai mult decât toate acestea: ea este simbolul oraşului Sibiu.

Istoria oraşului stă în strânsă legatură cu cea a bisericii. Clădirile bisericeşti care funcţionau pe locul catedralei evanghelice au făcut posibilă prima atestare documentară a Sibiului în anul 1191. Papa Celestin al III-lea a confirmat în acest an independenţa  „Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum“, adică a bisericii germanilor din Transilvania. Conducerea îşi avea prepozitura în Cibinium

Odată cu dezvoltarea oraşului s-a  realizat şi construcţia bisericii. Începând cu secolul al XIII-lea şi până în prima jumătate a secolului al XVI-lea această construcţie a fost transformată pas cu pas într-un monument arhitectonic gotic. Apoi catedrala a câştigat şi mai mult spaţiu prin construirea aşa numitei ferule în partea de vest şi transformarea ei într-o biserică hală cu mai multe nave de aceeași înălțime prin etajarea navei sudice. Complexul de clădiri din curtea bisericii, care astăzi nu mai există, a fost ridicat în Evul Mediu şi a cuprins în perioada sa de înflorire, în afara bisericii, alte patru capele. În afară de acestea, mai existau în cetatea fortificată numeroase biserici şi mânăstiri.  Până la trecerea Sibiului şi apoi a întregii naţiuni săseşti în 1545 la credinţa luterană, atât biserica cât şi întregul oraş erau catolice.  Din această perioadă s-au păstrat până astăzi obiecte valoroase, precum cristelniţa din bronz, un altar mare poliptic precum şi pictura monumentală a lui Johannes von Rosenau, situată pe peretele de nord a corului şi care înfăţişează răstignirea lui Isus. 

 

Deşi construcţia catedralei s-a finalizat în anul 1520, fiecare generaţie a îmbogăţit şi decorat această biserică conform nevoilor şi concepţiilor ei. Astfel s-a creat aici cea mai complexă şi reprezentativă colecţie de plăci funerare şi epitafuri din Transilvania, s-a construit și una din cele mai mari orgi din țară şi s-a adunat un tezaur din Evul Mediu şi Epoca Modernă timpurie, care poate fi admirat astăzi la Muzeul Brukenthal. Universul vieţii trecute a acestui oraş nu poate fi perceput mai bine niciunde altundeva decât în muzeul Bisercii Evanghelice, care se află la câteva minute de mers faţă de catedrala evanghelică.

 

Nu numai biserica, ci şi întreaga Piaţă Huet subliniază, prin aşezarea liceului Brukenthal vis a vis de catedrală, importanţa pe care o aveau valorile umaniste, pe care societatea le considera atemporale.  De aceea statuia din bronz aflată între şcoală şi biserică îl înfăţisează pe episcopul Georg Daniel Teutsch (1817-1893) în veşmânt bisericesc. Reforma progresistă introdusă de el a dus la îmbunătăţirea relaţiilor sociale pe toate planurile, în special în ceea ce privea sistemul de învăţământ în limba germană, al cărui renume s-a păstrat până astăzi. 

 

În ciuda numărului mult mai mic de enoriaşi, Parohia Evanghelică C.A. Sibiu reprezintă şi astăzi cea mai mare comunitate evanghelică din ţară şi îşi pune amprenta pe viaţa culturală a acestui oraş. Ea susţine diverse instituţii sociale şi cu caracter caritativ, iar în domeniul protecţiei mediului este un pionier în România. Catedrala evanghelică este un centru ecumenic şi un loc de întâlnire pentru oaspeţi din toate colţurile lumii. Prin numeroase concerte şi expoziţii biserica îmbogăţeşte an de an viaţa acestui oraş. Din aprilie până în octombrie oaspeţii sunt întâmpinaţi de ghizi care povestesc istoria bisericii noastre care se continuă până astăzi.

21.12.19

Dona nobis pacem - Friedensgebet am 20.12. im Gedenken an die Opfer des Umsturzes in Hermannstadt

 

18.11.19

Am 14.11. wurden fünf neue Mitglieder in die Gemeindevertretung gewählt.

 

03.10.19

Am 10.11. 2019 findet in unserer Kirchengemeinde die Wahl für Mitglieder in die Gemeindevertretung s...

 

19.09.19

Am Freitag, den 20. September in dem Presbyterialsaal, Stadtfarrhaus Huet 1